Bare unit for 20V shear shrubber

Udržitelnost

Ve společnosti Stanley Black & Decker pracujeme na tom, aby naše aktivity byly v souladu s programem ECOSMART ™. To znamená, že jsme odhodláni zlepšit udržitelnost našich aktivit, našich produktů, našich komunit, našich dodavatelů a našich zákazníků. Navíc to znamená, že bedlivě sledujeme naše iniciativy udržitelnosti a že prioritou je udržení otevřeného dialogu se všemi zúčastněnými stranami.

STANLEY Ecosmart logo

Naši lidé

ECOSMART ™ se zabývá zapracováním environmentální a bezpečnostní odpovědnosti do kultury naší organizace.

Naše planeta

Program ECOSMART ™ je o rozvoji naší environmentální strategie, abychom zajistili, že budeme snižovat dopad našich aktivit na životní prostředí.

40 Volt Lithium 20 inch Mower being used by person to mow grass.

Naše produkty

ECOSMART™ je o integraci trvale udržitelných aspektů do našeho procesu návrhu produktů, abychom pomohli snižovat vliv naší výroby a výrobků na životní prostředí bez ohrožení kvality a hodnoty.

Field with wind turbine look from above.

Uznání za udržitelnost

Naše iniciativa ECOSMART™ postupuje v celém hodnotovém řetězci globálně. Od roku 2010 jsme zařazováni na index Dow Jones Sustainability North American v kategorii IEQ Machinery and Electrical Equipment. Indický index Dow Jones Sustainability North America sleduje výkonnost nejlepších 20 % 600 největších amerických a kanadských a společností v globálním indexu S & P Global Market Index, který v oblasti udržitelnosti vede v oboru.

Manufacturing facility in Chiro, Taiwan, from the above.

Carbon Disclosure Project

Dosáhli jsme nejvyššího dosažitelného skóre jak v indexu CDLI (Climate Disclosure Leadership Index), tak na indexu CPLI (Climate Performance Leadership Index) v globálním projektu nevládní organizace CDP (Carbon Disclosure Project), která se zabývá vlivem emisí skleníkových plynů velkých korporací na životní prostředí.