Naše planeta

Manufacturing facility in Chiro, Taiwan, from the above.

ZAHRNUTÍ KONCEPTU ECOSMART DO NAŠÍ FILOZOFIE

Obchodní strategie společnosti Stanley Black & Decker nás nutí sledovat a neustále minimalizovat naše dopady na životní prostředí. Naše kultura ECOSMART nám pomáhá identifikovat strategie související s životním prostředím, které zajišťují, že snížíme dopad našich operací na životní prostředí a změny klimatu.

Landscape of a river between trees representing the care of the environment.

Ochrana vody

Naše globální strategie týkající se vztahu k využívání vody byla navržena tak, aby zlepšila kvalitu našich odpadních vod, snížila spotřebu vody a lépe připravila nás na budoucí dopady nedostatku vody. Naše strategie zahrnuje management procesů při rozšiřovánít obchodních aktivit, akvizicích nebo budování nových zařízení, abychom zajistili ochranu vody a minimalizovali obavy o její dostupnost. V roce 2015 jsme mapovali naši výrobní a distribuční síť pomocí nástroje Atlas od globální nevládní organizace World Resources Institute zabývající se udržitelností rozvoje a vlivem na životní prostředí.

Elate Dual Arm L E D Desk Lamp placed at office table.

ECOSMART™

V roce 2015 jsme zahájili iniciativu ECOSMART ™, navrženou pro vytváření udržitelného kancelářského prostředí šetrného k životnímu prostředí. Jako neustálé úsilí o snížení spotřeby papíru a využití tiskových tonerů doporučujeme kolegům, aby do své každodenní pracovní činnosti brali ohled na životní prostředí.

Udržitelný výkon

V roce 2015 jsme rozšířili filozofii ECOSMART ™ na celý náš dodavatelský řetězec. Vybízíme naše dodavatele, aby pokročili v procesech udržitelnosti, které sami používají, v celém dodavatelském řetězci. Cílem našich auditů je identifikovat příležitosti ke zlepšení a pomoci našim dodavatelům učinit prospěšné kroky ve zlepšování procesů při snižování spotřeby energie, odpadů a vody. Stovky našich dodavatelů po celém světě je za tímto účelem auditováno.