Naše produkty

STANLEY Ecosmart logo

KONCEPT ECOSMART V PRODUKTOVÉM PORTFOLIU

Naše vize ECOSMART je být udržitelnou společností, která prosazuje celosvětové řízení v celém hodnotovém řetězci a zahrnuje udržitelná opatření pro naše produkty. ECOSMART nám pomáhá vytvářet nový proces návrhu výrobku, který pomáhá snižovat dopady našich výrobků na životní prostředí.

40 Volt Lithium 20 inch Mower being used by person to mow grass.

Naše odpovědnost za správcovskou činnost v oblasti zpětného odběru a recyklace považujeme za velmi důležitou a členství v těchto programech, pokud je to možné, je spojeno s našimi globálními trhy s bateriemi, výrobky na konci životnosti a obaly. Mezi naše evropské aktivity patří následující programy BudgetPack, Synergy Compliance, We3 Compliance, Recupel, Bebat, Stibat, GRS, WEEE a ERP. Členství v těchto systémech zpětného odběru zajišťuje, že v celé EU plníme právní závazky odpovědnosti výrobce.

Všechny baterie na konci životnosti vrácené od konečných spotřebitelů jsou shromažďovány a recyklovány schválenými recyklačními společnostmi. Ve většině případů budou materiály získané z tohoto procesu recyklace znovu použity v nových bateriích. Stanley Black & Decker také recykluje nářadí, čímž se snížuje množství odpadu, které by mohlo jít přímo na skládku. Tam, kde je to vhodné, jsou tyto nástroje renovovány a prodávány prostřednictvím sítě obchodních prodejen.