Ve společnosti Stanley Black & Decker pracujeme na tom, aby naše aktivity byly v souladu s programem ECOSMART ™. To znamená, že jsme odhodláni zlepšit udržitelnost našich aktivit, našich produktů, našich komunit, našich dodavatelů a našich zákazníků. Navíc to znamená, že bedlivě sledujeme naše iniciativy udržitelnosti a že prioritou je udržení otevřeného dialogu se všemi zúčastněnými stranami.

Naši lidé

ECOSMART ™ se zabývá zapracováním environmentální a bezpečnostní odpovědnosti do kultury naší organizace.

Zjistit více

Naše planeta

Program ECOSMART ™ je o rozvoji naší environmentální strategie, abychom zajistili, že budeme snižovat dopad našich aktivit na životní prostředí.

Zjistit více

Naše produkty

ECOSMART™ je o integraci trvale udržitelných aspektů do našeho procesu návrhu produktů, abychom pomohli snižovat vliv naší výroby a výrobků na životní prostředí bez ohrožení kvality a hodnoty.

Zjistit více

Uznání za udržitelnost

Naše iniciativa ECOSMART™ postupuje v celém hodnotovém řetězci globálně. Od roku 2010 jsme zařazováni na index Dow Jones Sustainability North American v kategorii IEQ Machinery and Electrical Equipment. Indický index Dow Jones Sustainability North America sleduje výkonnost nejlepších 20 % 600 největších amerických a kanadských a  společností v globálním indexu S & P Global Market Index, který v oblasti udržitelnosti vede v oboru.

Carbon Disclosure Project

Dosáhli jsme nejvyššího dosažitelného skóre jak v indexu CDLI (Climate Disclosure Leadership Index), tak na indexu CPLI (Climate Performance Leadership Index) v globálním projektu nevládní organizace CDP (Carbon Disclosure Project), která se zabývá vlivem emisí skleníkových plynů velkých korporací na životní prostředí.