Naše vize ECOSMART je být udržitelnou společností, která prosazuje celosvětové řízení v celém hodnotovém řetězci a zahrnuje udržitelná opatření pro naše produkty. ECOSMART nám pomáhá vytvářet nový proces návrhu výrobku, který pomáhá snižovat dopady našich výrobků na životní prostředí.
Naše odpovědnost za správcovskou činnost v oblasti zpětného odběru a recyklace považujeme za velmi důležitou a členství v těchto programech, pokud je to možné, je spojeno s našimi globálními trhy s bateriemi, výrobky na konci životnosti a obaly. Mezi naše evropské aktivity patří následující programy BudgetPack, Synergy Compliance, We3 Compliance, Recupel, Bebat, Stibat, GRS, WEEE a ERP. Členství v těchto systémech zpětného odběru zajišťuje, že v celé EU plníme právní závazky odpovědnosti výrobce.
Všechny baterie na konci životnosti vrácené od konečných spotřebitelů jsou shromažďovány a recyklovány schválenými recyklačními společnostmi. Ve většině případů budou materiály získané z tohoto procesu recyklace znovu použity v nových bateriích. Stanley Black & Decker také recykluje nářadí, čímž se snížuje množství odpadu, které by mohlo jít přímo na skládku. Tam, kde je to vhodné, jsou tyto nástroje renovovány a prodávány prostřednictvím sítě obchodních prodejen.