Splňte si vaši představu

Úroveň dovedností: Střední

Vlastní zahrada v interiéru ve formě živé stěny.

Pokyny krok za krokem

Krok 1. Změřte si, jak velkou živou stěnu si přejete

Změřte šířku a výšku plstěných kapes.

Krok 2. Výroba rámu

Nařežte 8 hranolů 2 x 1 na polovinu šířky kapes. Ty budou tvořit horní a spodní díly. Nařežte 4 hranoly 2 x 1 v dvojnásobné výšce kapes.

Krok 3. Sestavení rámů

Předvrtejte 2 otvory v horních a dolních koncích dlouhých hranolů.

Krok 4. Sestavení rámů

Přišroubujte horní části k bočním

Potom přišroubujte další z těchto dílů těsně pod, otočený o 90°, aby rám zůstal pravoúhlý

Krok 5. Stejné kroky zopakujte nahoře i dole

Krok 6. Nařežte díly potřebné pro vnitřní rám

Rozdělte rám na výšku do úseků přibližně 15 cm a nařežte si hranoly na příčníky. V našem případě (rám o velikosti 2 m x 50 cm) potřebujeme příčníky podél rámu včetně 4 krajních horních a dolních okrajů. 13 celkem.

Krok 7. Sestavení dílů vnitřního rámu

Příčníky přišroubujte

Krok 8. Stejný postup zopakujte i na druhém rámu

Krok 9. Vyznačte živou stěnu na zeď (kroky 10, 11, 12)

Vypočítejte umístění 4 háků na zeď a tužkou nebo křídou je vyznačte na stěnu

Do zdi vyvrtejte 6mm otvor a vložte 6mm hmoždinku.

Přišroubujte všechny 4 háky

Krok 10. Zavěste a přišroubujte rámy (kroky 13 a 14)

Zavěste oba rámy vedle sebe

Sešroubujte rámy dohromady

Krok 11. Na rámy zavěste plstěné kapsy

Plstěné kapsy připevněte na zeď pomocí šroubů s plochou podložkou 4 x 40 s využitím všech otvorů a připevněte je k rámu. Do rohů otvorů si nezapomeňte předvrtat vodicí otvory do rohů rámu, aby nedošlo k jejich rozštípnutí.

Krok 12. Dekorace

Kapsy naplňte rostlinami a vodou

Krok 13. Užívejte si

Sledujte svoji stěnu, jak roste.