S tímto věšákem na nádobí ušetříte místo

Úroveň dovedností: Střední

Vystavte si kuchyňské nádobí na tomto jedinečném kuchyňském věšáku.

Příprava materiálu

Na tento jednoduchý věšák budete potřebovat běžný stavební materiál, výroba si vyžádá asi čtyři hodiny, bez doby potřebné na uschnutí lepidla a natření dřevěných povrchů. Volbě materiálu se meze nekladou. Dřevěné tyče mohou být z tvrdého dřeva (buk nebo javor) nebo z měkkého (borovice). Použijte čisté dřevo bez suků, špatně se vrtají a také se v nich drží vlhkost. Použijte měděné vodovodní trubky, jsou atraktivní a dobře se s nimi pracuje. Pokud dáváte přednost stříbrné barvě, můžete použít tenkostěnné trubky na kabely.

Pokyny krok za krokem

Krok 1. Stanovení rozměrů věšáku

Podle dostupného prostoru a počtu zavěšovaného kuchyňského náčiní si stanovte rozměry (délku a šířku) věšáku. Rozměry zobrazeného věšáku jsou přibližně 914 x 533 mm. Rozvrhněte si rozmístění příček s rovnoměrnými mezerami a také ponechte několik centimetrů větší mezery mezi vnějšími příčkami a koncovými latěmi.

Rada: Protáhněte podélné latě za čelo těla věšáku a udělejte na nich ozdobný řez.

Krok 2. Nařezání dřevěných dílů

Kotoučovou pilou nařežte dvě bočnice a dvě čelní latě na potřebnou délku z latí 25 x 75 mm. Bočnice musí odpovídat celkové délce věšáku. Čelní latě zkraťte o 38 mm oproti celkové šířce věšáku. Z trámku 25 x 50 mm nařežte tři příčné podpěry. Ty budou souběžné s bočnicemi a musí při montáž věšáku dobře přilehnout mezi čelní latě.

Rada: Nejdříve si montáž věšáku vyzkoušejte nasucho (bez lepidla a šroubů). Konce bočnic můžete vytvarovat podle přání, buď pokosem kotoučovou pilou nebo oblým řezem pomocí přímočaré pily.

Krok 3. Příprava trubek věšáku

Trubky nařežte na požadovanou délku pilou ocaskou. Příčky nařežte o 3 mm kratší než je délka čelních latí 25 x 76 mm. Řez lehce obruste smirkovým papírem, odstraňte otřepy a ostré okraje.

Rada: Vyleštěte trubky drátěnkou, získají lesklý vzhled. Pomocí jemného smirkového papíru odstraníte i písemné označení, nebo stačí trubky otočit kódem nahoru, aby nebyl vidět.

Krok 4. Vyvrtání otvorů pro trubky

Vyznačte si otvory na čelní straně na jednom z trámků 25 x 50 mm. Otvory musí být rozmístěny rovnoměrně a do středu dřevěného dílu. Dejte tři latě na sebe, nahoru dejte díl s vyznačenými otvory, přesně je vyrovnejte a položte je lícem dolů na zbylé kousky dřeva, aby byly rovnoměrně podložené. Opět zkontrolujte jestli přesně lícují, potom je upevněte pomocí tří svěrek. Každý otvor provrtejte vrtačkou s plochým vrtákem 75/100 mm skrz naskládané latě a částečně i do podloženého dřeva. Tímto postupem bude vyvrtaný otvor čistý a dřevo se nebude štípat. Při vrtání veďte vrták kolmo, aby byl otvor rovný.

Krok 5. Obroušení dřevěných součástí

Obruste všechny dřevěné plochy, které zůstanou po dokončení viditelné, použijte vibrační brusku. Nebruste konce, které budou tvořit rohy. Zde je nutné zachovat ostré hrany z důvodu pevného spoje.

Krok 6. Připevnění vnějších nosných podpěr příček

Nosnou podpěru příčky přilepte k vnitřní ploše bočnice, použijte svěrky. Podpěry je třeba nalepit do středu a vyrovnat s dolním okrajem příčky. Potom slepené díly dejte do svěrek, vyvrtejte si vodící otvory a podpěry připevněte pomocí kovářských hřebíků 32 mm přes vnitřní plochu podpěr do latě. Před sundáním svěrek nechte lepidlo dobře zaschnout.

Krok 7. Příprava konečné úpravy dřeva (volitelné)

Chcete-li, natřete nebo namořte dřevěné díly před sestavením věšáku. To vám ušetří čas, protože pak nebude muset každou trubku balit zvlášť, aby se neumazaly od barev. Konce podpěr trubek ani bočnic ani další styčné plochy s ostatními dřevěnými díly nenatírejte. Tyto plochy se při montáži budou lepit a aby lepidlo drželo, nelze je natírat.

Rada: Natřete věšák bezbarvým lakem, vynikne tak přírodní kresba dřeva.

Krok 8. Sestavení věšáku

Protáhněte všechny příčle otvory ve středové podpěře a potom na konce trubek nasaďte bočnice. Čelní latě umístěte mezi bočnice tak, aby jejich vnitřní plocha přilehla na konce středové podpěry. Sestavu stáhněte svěrkami (pokud tak velké máte) nebo vám musí někdo pomoct sestavu přidržet. Vyvrtejte dva rovnoměrně umístěné vodící otvory skrz bočnici do konce čelní latě. Stejné otvory vyvrtejte v místě styku čelní latě se středovou podpěrou. Potom věšák rozeberte, styčné plochy natřete lepidlem. Opětovně věšák sestavte a všechny spoje sešroubujte 57mm dlouhými šrouby. Nechte vyschnout přes noc.

Krok 9. Konečná úprava

Otvory se šrouby natřete tmelem na dřevo a přetřete, pokud máte věšák natřený. Nebo šrouby zakryjte dřevěnými čepičkami nebo ozdobnými dřevěnými knoflíky, pokud je věšák natřený bezbarvým lakem. Přetřete zakryté otvory a případně další plochy, které to potřebují.

Krok 10. Zavěšení věšáku

Na stropě si pomocí detektoru vyznačte stropní nosník. Nebo můžete instalovat věšák na jeden nosník podélně. Vyvrtejte vodící otvor a našroubujte zátěžový hák do nosníku pro oba konce věšáku. Potom našroubujte věšáky do horních konců bočnic věšáků (ne do čelních latí), jeden do každého rohu. Řetěz na zavěšení si zkraťte podle potřeby pomocí kleští nebo pilky na železo. Věšák zavěste na háky umístěné ve stropě. Na trubky nasaďte háky na kuchyňské náčiní.

Rada: Pokud věšíte věšák na dva stropní nosníky, můžete použít čtyři řetězy a čtyři háky namísto dvou, podle toho, se vám bude více líbit.

Varování: Věšák musí být vždy zavěšen na hácích upevněných do stropních nosníků nebo masivního dřeva mezi trámy. Samotný strop věšák neunese, ani když použijete zátěžové hmoždinky nebo kotvy.