Předsíňová stěna s věšákem na kolo, po které jste vždy toužili

Úroveň dovedností: zkušený řemeslník

Vyrobte si ze starých palet svůj vlastní víceúčelový držák na kolo, boty a oděvy.

Pokyny krok za krokem

Krok 1. Zpevnění palet

Staré palety bývají často rozbité a potřebují vyztužení. Nejdřív vrtačkou vyvrtejte 4mm vodící otvor do palety. Potom paletu sešroubujte pomocí dlouhých šroubů, získáte tím stabilnější rám.

Krok 2. Příprava povrchu palet

Zatlučte kladivem všechny případně vyčnívající hřebíky, aby paleta měla rovný a bezpečný povrch. Potom vibrační bruskou paletu obruste dohladka. Paletu můžete natřít mořidlem.

Krok 3. Výroba kolíků pro zavěšení věšáku na kolo

Naměřte 8 dílů o délce 30 cm z latě 2x1. Tyto kolíky se použijí jako závěsy pro zavěšení věšáku na zeď. Každý závěs se bude skládat ze dvou kolíků, s tím, že dva budou držet horní paletu a zbývající dva závěsy dolní paletu na zdi.

Krok 4. Uříznutí kolíků

Tužkou vyznačte míry a přímočarou pilou nařežte dřevěné díly. Pomocí upínací svěrky upevněte dřevo na pracovní stůl.

Krok 5. Vyberte vhodné místo pro věšák na kolo

Svinovacím metrem vyměřte od podlahy polohu horní palety. Při vyznačování poloh konzolí se řiďte šířkou horní palety.

Krok 6. Příprava na vrtání (kroky 6 a 7)

Přepněte vrtačku na příklepový režim vrtání.

Horní polohy otvorů konzol pro závěsy horní palety musí být navzájem dokonale vyrovnány, aby paleta seděla pevně na zdi. Při vyměřování těchto pozic použijte svinovací metr a vodováhu. Po jejich vyznačení přepněte vrtačku na příklep a vyvrtejte otvory do zdi. Tyto otvory jsou určeny pro připevnění závěsů.

Krok 7. Hmoždinky

Do otvorů kladivem naklepněte hmoždinky. Hmoždinky zpevní otvory pro připevnění věšáku na zeď.

Krok 8. Připevnění opěrných závěsů na zeď

První opěrné závěsy přišroubujte ke zdi vrtačkou. Budou fungovat jako háky pro horní paletu. Po určení polohy první palety můžete vyměřit polohu spodní palety. Palety musí být vzájemně dokonale vyrovnané, než zahájíte vrtání.

Krok 9. Proměna opěrný závěsů v háky

Nyní přišla chvíle přidat další dva závěsy k již instalovaným na zeď pro zavěšení horní palety. Závěsy umístěte dle obrázku, aby vznikl závěsný hák. Druhé závěsy přivrtejte na opěrné závěsy na obou stranách.

Krok 10. Zavěšení první palety pro určení polohy druhé

Zavěste první paletu a vyměřte polohu umístění druhé palety. Mezi oběma paletami ponechte mezeru 50 mm. Potom vytvořte opěrné závěsy pomocí 4 dřevěných dílů jako u horní palety, tím vytvoříte závěsné háky pro spodní paletu, obě palety je nutné z důvodu pevnosti spojit. Ze dřeva z jiné palety uřízněte 2 díly o délce 300 mm, vložte svisle mezi obě palety a sešroubujte je.

Krok 11. Výroba konzolí pro věšák na kolo

Kotoučovou pilou si nařežte z další palety díly přibližně o 10 cm delší, než jsou řídítka vašeho kola. Těchto dílů budete potřebovat celkem 6.

Krok 12. Výroba horní konzole na kolo

Vytvořte z těchto dílů jednoduchou konzoli, abyste vytvořilitvar písmene T pro díl, který bude držet paletu. Všechny šrouby musí být pevně utaženy. Přímočarou pilou odřízněte ostré rohy a na jednom konci konzoly vyřízněte zářez asi 8 mm od kraje, aby v něm kolo dobře drželo.

Krok 13. Broušení

Přesnou bruskou obruste hrany konzoly.

Krok 14. Výroba druhé konzoly na kolo

U druhé konzoly na rám kola je třeba připevnit dřevěný díl vodorovně na správné místo tak, aby se o něj opřelo sedlo. Všechny šrouby musí být pevně dotažené vrtačkou.

Krok 15. Ohlazení hran

Stejně jako u první konzoly, přebruste vibrační bruskou všechny hrany, aby byly hladké.

Krok 16. Výroba vyplňovacích dílů do palet

Svinovacím metrem změřte mezery mezi prkny palet. Na základě těchto hodnot nařežte vyplňovací díly správné velikosti.

Krok 17. Příprava kotoučové pily

Při řezání výplní je dobré nastavit vodítko rovné hrany, podle kterého povedete řez. Změřte vzdálenost od pilového listu ke kraji základové desky pily.

Krok 18. Téměř připraveno na řezání

Tento rozměr přidejte ke změřeným mezerám mezi paletovými prkny a vyznačte několik bodů po délce dřeva, které budete řezat.

Krok 19. Nařezání výplní

Upevněte dřevěný díl na desku překližky podle právě vyznačených bodů. Nastavte řeznou hloubku kotoučové pily trochu větší, než je síla desky a začněte řezat výplně.

Krok 20. Oživení barvou

Natřete výplně barvou dle svého výběru. Potom výplně přišroubujte na paletu. Pokud chcete, nechte některé mezery nevyplněné, můžete je použít pro hrnky s pokojovými rostlinami, které vás věšák oživí. Po namontování výplní do palet vyměřte místo pro konzoly na kolo a rám. Po zvolení správné polohy a úhlu připevněte konzoly pro zavěšení kola.

Krok 21. Vytvoření panelu pro osvětlení

Vyměřte na dřevěném dílu 3 kusy v šíři vašeho zrcadla plus přibližně 20 cm. Vyrobíme z nich panel osvětlení, který bude umístěn nad zrcadlem.

Krok 22. Vyvrtání otvorů pro světla

Vrtačkou a plochým vrtákem 20 mm vyvrtejte tři otvory v rovnoměrné vzdálenosti, kterými protáhnete osvětlení. Tyto otvory vyvrtejte přesně nad středem dřevěné desky.

Krok 23. Zapojení světel

Tento krok musí udělat kvalifikovaný elektrikář. Na tomto panelu budou tři standardní svítidla. Přišroubujte horní a dolní dřevěný díl ke světelné sestavě.

Krok 24. Přidání konzole na bok osvětlovací skříňky

Vyměřte, uřízněte a připevněte delší dřevěný díl na bok krytu osvětlení. Ten se použije k připevnění osvětlení na boční stranu vašeho paletového nosiče na kolo. Po připevnění přišroubujte osvětlení pomocí vrtačky k boku palety.

Krok 25. Vyvrtání otvorů ve zdi na bednu od vína

Nyní, po připevnění hlavních palet ke zdi změřte, kam chcete umístit bednu od vína, potom přepněte vrtačku na příklepové vrtání a začněte vrtat.

Krok 26. Připevnění beden od vína

Bedny od vína připevněte na dvou místech, aby pevně držely. Při vyměřování použijte vodováhu, aby bedny pod paletami visely rovně.

Krok 27. Konečný nátěr, doplňky a je hotovo

Proč nepřidat na strany další dřevěné díly s pár věšáky na oblíbené oblečení? Pod osvětlovací panel pověste zrcadlo, na věšák kolo, kabáty, do beden vložte boty a přidejte rostliny. Vytvořili jste praktickou předsíňovou stěnu, která šetří místo.