Kouzelný domeček pro panenky

Úroveň dovedností: Střední

Vytvořte dětem dárek, se kterým si  budou hrát stále.

Tento jednoduchý a prostor šetřící domeček pro panenky snadno vyrobíte a vyzdobíte vlastníi barvami a vzory.

Věci, které budete potřebovat

  • MDF desky
  • Pravítko nebo metr
  • Tesařský čtverec
  • Tužka
  • Kladivo a hřebíky

Pokyny krok za krokem

Krok 1. Čas na změření

Na vnitřní stěny vyznačte 210 mm od konce desky a pomocí tesařského trojúhelníku a tužky vyznačte linky pro řezání. To zopakujte 3 krát. Dva z těchto 210 mm dlouhých dílů použijete na vytvoření vnitřních stěn domečku. Všechny řezy musíte provést v pravém úhlu.

Pro vnější stěny vyměřte délku 678 mm. Budete potřebovat celkem dvě.

Na podlahy nařežte 3 díly o délce 450 mm.

Krok 2. Zahájení řezání

Desky nařežte na vnitřní stěny (3), vnější stěny (2) a podlahy (3).

Krok 3. Vyrobte vnitřní dveře

Na dvou deskách o délce 210 mm vyznačte tužkou obdélníkové vnitřní dveře mezi pokojíčky. Přímočarou pilou opatrně tyto obdélníky vyřízněte a tím vzniknou zárubně.

Krok 4. Vyznačení podlah a stropů (části 1, 2, 3 a 4)

Přiložte zbývající desku o délce 210 mm nastojato k okraji vnější stěny o délce 678 mm. Podél okraje vyznačte linku s odstupem 12 mm.

Potom podle obrázku posuňte desku o délce 210 mm z linky, kterou jste právě narýsovali. Narýsujte linku na druhém konci desky 210 mm.

Opět desku 210 mm postavte a narýsujte další mezeru 12 mm. Tento postup opakujte po celé délce 678 mm desky MDF.

Tento postup opakujte po celé délce 678 mm desky MDF.

Krok 5. Vyznačení oken a vnějších dveří

Na jednom konci si vyznačte řeznou linku pro vnější dveře. Použijte stejné rozměry, jako u vnitřních dveří.

Ve zbývajících dvou dílech o délce 210 mm vyznačte menší čtverce. To budou okna.

Krok 6. Vyříznutí dveří a oken

Přímočarou pilou opatrně vyřízněte okna i dveře. U oken je lepší si vyvrtat otvor uvnitř čtverců, zahájení řezu bude tak snazší.

Krok 7. Ohlazení hran

Přesnou bruskou Mouse® obruste hrany dveří a oken.

Krok 8. Příprava na spojení vnitřních stěn

Vyvrtejte dva vodící otvory ve všech 12mm širokých mezerách na deskách vnějších stěn. Přibližně 30 mm od každé hrany.

Krok 9. Připojení podlah k vnějším stěnám (Části 1 a 2)

Provrtejte tyto otvory do podlahových dílů. 

Přišroubujte základní díl a podlahový díl 1. patra k jedné ze dvou vnějších stěn. V tuto chvíli ještě nepřipojujte druhou vnější stěnu.

Krok 10. Umístěte díly první vnitřní stěny

Po připevnění prvních 2 podlah se rozhodněte, kam chcete připojit vnitřní stěny. My jsme dali stěnu 150 mm od vnější stěny. Pomocí úhelníku vyznačte polohy vnitřních stěn, včetně výřezu dveří. Vyvrtejte otvory jako v předchozích krocích.

Krok 11. Připojení první vnitřní stěny (Části 1 a 2)

První vnitřní stěnu přišroubujte vrtačkou pomocí 30 mm šroubů mezi přízemí a první patro.

Tuto stěnu připevněte i z druhé strany.

Krok 12. Připojení druhé vnitřní stěny

Umístěte druhou vnitřní stěnu mezi dvě zbývající vnitřní patra. Přišroubujte ji pomocí akumulátorové vrtačky a šroubů z obou stran.

Krok 13. Připojte zdi a podlahy

Umístěte zbývající podlahové díly a připojte je ke zdím skrze vodící otvory pomocí vrtačky a šroubů 30 mm. Připevněte vnější zeď na druhé straně domku pro panenky.

Krok 14. Vyrobení střechy

Nyní je třeba nařezat desky na střechu. Uřízněte jednu desku o rozměrech 150 mm x 300 mm a druhou 150 mm x 288 mm.

Tyto střešní díly sešroubujte do tvaru V v pravém úhlu pomocí vrtačky a 30 mm šroubů.

Krok 15. Obkreslení domečku

Střecha se připevní až zadním panelem, takže pro tuto chvíli ji jen přiložte.

Domek umístěte asi na 4 mm silnou překližku nebo podobný materiál. Střecha musí být umístěna na středu. Vyrovnejte okraj domu s deskou a zaměřte střed domu. Umístěte střechu tak, aby její vrchol byl v rovnoměrné vzdálenosti od okraje desky. Tužkou potom dům obkreslete zvenku a také vnitřní stěny, podlahy a střechu.

Krok 16. Šablona zadní stěny

Po obkreslení podlah a vnitřních stěn vyznačte také čtverce oken. Na prvním patře jsou dvě okna a jedno okno je v podkroví. Nyní máte hotovou šablonu zadní stěny.

Krok 17. Zahájení řezání

Kotoučovou pilou začněte odřezávat vnější okraje šablony.

Krok 18. Zadní okna (Část 1 a 2)

Před vyřezáním zadních oken si nejdříve udělejte ve čtverci otvory.

Potom přímočarou pilou opatrně okna vyřízněte.

Krok 19. Ohlazení hran

Přesnou bruskou obruste všechny hrany.

Krok 20. Čas na tvořivost

Před připevněním zadní desky natřete domek vhodnými barvami. Pomocí dárkového papíru můžete dotvořit interiéry pokojíčků.

Krok 21. Připojení zadní stěny

Zadní stěnu přitlučte hřebíky.

Krok 22. Hotovo!

Přidejte nábytek a je hotovo.