Black & Decker®, Zásady ochrany soukromí

 

Vítejte na stránkách blackanddecker.cz, které jsou provozované společností Black & Decker Europe registrační číslo 00291547 a Black & Decker registrační číslo 01842628, se sídlem 210 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3YD, Spojené království. Vaše použití stránek blackanddecker.cz je předmětem těchto podmínek a zároveň se jimi řídí. Přečtěte si je prosím pečlivě. Obě dvě společnosti Black & Decker Europe, Black & Decker a níže uvedení správci údajů, dále jen (“Black & Decker”), její mateřská společnost, dceřiné společnosti a další společnosti náležející ke stejné skupině, zajišťují webovou stránku blackanddecker.cz a služby spojené s webovou stránkou europe-blackanddecker.com společnosti Black & Decker, a to na základě těchto podmínek.
Výraz “Vy” a “Váš/Vaše” použité v těchto Zásadách ochrany soukromí představuje jakéhokoliv uživatele této webové stránky.


DŮLEŽITÉ: POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A/NEBO POUŽÍVÁNÍM NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY DÁVÁTE SOUHLAS, ŽE VEŠKERÉ VÁMI POSKYTNUTÉ OSOBNÍ ÚDAJE MOHOU BÝT NÁMI ZPRACOVÁNY ZPŮSOBEM A ZA ÚČELEM UVEDENÝM NÍŽE, MOHOU BÝT PŘEDÁNY DALŠÍM STRANÁM, JAK JE UVEDENO NÍŽE, A POTVRZUJETE, ŽE VÁMI UVEDENÉ ÚDAJE JSOU SPRÁVNÉ.


Věříme, že Vaše soukromí na internetu je velmi důležité. Níže uvedené Zásady ochrany soukromí popisují aktuální politiku a praktiky Black & Decker týkající se osobních údajů shromažďovaných námi přímo od Vás a/nebo prostřednictvím webové stránky v rozsahu, ve kterém jsou tyto osobní údaje chráněny platným evropským právem na ochranu osobních údajů. Výraz “osobní údaje” představuje jakoukoli informaci, kde víme nebo můžeme určit, že se týká Vaší osoby, jako je Vaše jméno, poštovní adresa, emailová adresa nebo telefonní číslo.
Tyto Zásady obsahují následující body:

1. Jaké informace Black & Decker shromažďuje a jak tyto informace Black & Decker používá?
2. Jaká mám práva?
3. Jak ukončím zasílání dalších emailů od Black & Decker?
4. Jaká je politika týkající se vlastnictví informací Black & Decker?
5. Jak je to s odkazy od Black & Decker na jiné stránky?
6. Změní se tyto Zásady ochrany soukromí?
7. Jak se mohu ujistit, že informace, které se mne týkají, zpracovávané Black & Decker, jsou správné a aktuální?
8. Předává Black & Decker osobní údaje o mně do zahraničí?
9. Jaký druh bezpečnostních opatření je použit k ochraně Vašich osobních údajů?
10. Rozhodné právo
11. Kontakty Black & Decker Europe

Informace o správcích osobních údajů
Správcem údajů je jedna z následujících společností:
• Black & Decker Europe (reg. číslo 00291547) se sídlem 210 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3YD, Spojené království;
• Dewalt Industrial Power Tool Company Limited, (reg. číslo [●]) se sídlem [●],
• Black & Decker (Czech) s.r.o., IČO: 254 45 022, se sídlem Trmice čp.873, PSČ 400 04,
• Black & Decker Trading s.r.o., IČO: 284 95 667, se sídlem Praha 4, Modřany, Klášterského 2, PSČ 143 00; a
• Black & Decker G.m.b.H. se sídlem Black & Decker Strasse 40, Idstein, Taunus, Německo, jednající prostřednictvím své pobočky Black & Decker G.m.b.H. - organizační složka, IČO: 416 90 583, se sídlem Praha 4 - Modřany, Klášterského 2, PSČ 143 00.


1. Jaké informace Black & Decker shromažďuje a jak tyto informace Black & Decker používá?
Můžete se rozhodnout pro zakoupení našeho výrobku, nebo chcete obdržet doplňkové informace nebo naše služby, případně nám poskytnete informace v souvislosti s průzkumem spokojenosti zákazníků, nákupního chování zákazníků a dalších obchodních informací. V případě zakoupení našich výrobků nebo požadování doplňkových informací vyžadujeme sdělení osobních informací, včetně osobních údajů o Vás, jako je Vaše jméno, poštovní adresa, emailová adresa, telefonní číslo a bankovní údaje. Dále můžeme požadovat demografické údaje, abychom Vám byli schopni poskytnout Vám na míru přizpůsobené služby. Vámi poskytnuté informace jsou buď manuálně nebo elektronicky uloženy do naší databáze. Někdy můžeme Vámi poskytnuté údaje doplnit informacemi obdrženými třetími stranami. Např. v případě obdržení nepřesného poštovního směrovacího čísla můžeme využít software třetí strany k jeho opravě.
Použití osobních údajů

Informace získané od klientů nám pomáhají přizpůsobit a trvale zlepšovat Vaše využití naší webové stránky, stejně jako nám pomáhají zdokonalovat nabízené výrobky a služby. Pokud Vás žádáme o osobní údaje, jsou určeny k následujícím účelům:
• Příležitostně Vás můžete kontaktovat, abychom Vás informovali o nových výrobcích a službách, které se chystáme nabízet;
• Můžeme Vám zasílat informace o našich dalších výrobcích a službách a pravidelné nejnovější informace, o kterých si myslíme, že by Vás mohly zajímat;
• Můžeme Vám zasílat Vámi vyžádané informace o našich výrobcích a službách;
• Můžeme Vás kontaktovat, abychom Vám oznámili, že jste vyhráli soutěž, kterou pořádáme;
• Můžeme použít Vaše osobní údaje pro marketingové účely a marketingový průzkum; a můžeme použít Vaše osobní údaje pro statistické účely;
• Můžeme použít Vaše osobní údaje ke splnění Vašich objednávek, k odpovědi na jakékoliv záruční reklamace a/nebo k poskytnutí jakýchkoli Vámi vyžádaných služeb;
• Můžeme použít Vaše osobní údaje k tomu, abychom Vás v případě potřeby kontaktovali, např. pokud jste odeslali dotaz týkající se některého z našich výrobků nebo služeb;
• Můžeme použít Vaše osobní údaje interně při správě této webové stránky a přispět ke zdokonalování našich služeb. To může zahrnovat kontaktování stávajících a/nebo bývalých návštěvníků webové stránky Black & Decker, kteří poskytli osobní údaje společnosti Black & Decker.
Za těmito účely požadujeme pouze údaje adekvátní, relevantní a nepřekračující potřeby vzhledem k výše uvedeným účelům. Pokud Vám posíláme informace za jakýmkoliv účelem, můžeme je poslat emailem (pokud jste nám k tomu dali souhlas) nebo poštou.
Anonymní údaje shromažďované prostřednictvím této webové stránky

Kromě informací shromažďovaných tak, jak je uvedeno výše, používáme technologie ke shromažďování anonymních informací o používání naší webové stránky. Např. náš webový server automaticky zaznamenává, které stránky našich webových stránek si návštěvníci prohlíželi, jejich IP adresy a které webové prohlížeče naši návštěvníci používají. Tato technologie neumožní Vaši osobní identifikaci, prostě nám umožňuje vytvářet statistiky o našich návštěvnících a využití našich webových stránek. Naše webové stránky obsahují hyperlinky na další webové stránky. Můžeme používat technologii ke sledování, jak často jsou tyto hyperlinky používány a které stránky na našich webových stránkách si návštěvníci prohlížejí. Ani tato technologie Vás osobně neidentifikuje - prostě nám umožňuje vytvářet statistiky o použití těchto hyperlinků.

Cookies

Abychom mohli shromažďovat anonymní údaje uvedené v předchozím odstavci, můžeme používat dočasná „cookies”, která zůstávají v souborech cookies Vašeho prohlížeče, dokud prohlížeč nezavřete. Můžeme také používat „cookies” v emailové komunikaci, abychom email personifikovali a zjistili, zda byl otevřen a přečten, a zda jste použili některý z odkazů na webové stránky uvedený v emailu. Toto nám umožňuje monitorovat a zdokonalovat naši emailovou komunikaci a webové stránky.
Cookies samy o sobě nelze použít k identifikaci uživatele. Cookie je malý kousek informace, který je odeslán Vašemu prohlížeči a uložen na pevném disku Vašeho počítače. Cookies nepoškozují Váš počítač. Můžete nastavit Váš prohlížeč, aby Vás upozornil v případě použití cookie. To Vám umožní se rozhodnout, zda cookie povolíte nebo ne.
Používáme také Vaši IP adresu, abychom mohli diagnostikovat problémy s naším serverem a správou našich webových stránek. IP adresa je číselný kód identifikující Váš počítač na síti, nebo v tomto případě internetu. Vaše IP adresa je dále používána pro shromažďování demografických informací.
Navíc můžeme provádět vyhledávání IP, abychom zjistili, z které domény přicházíte (tj.: aol.com, yourcompany.com) a následně tak přesněji nastavili demografii našich uživatelů.

Zpřístupnění Vašich osobních údajů

Vaše osobní data nesdílíme, neprodáváme ani nedistribuujeme, pokud není uvedeno jinak v těchto Zásadách ochrany soukromí a za níže uvedených omezených podmínek:
• Vaše osobní údaje mohou být příležitostně předány nebo sdíleny s dalšími společnostmi naší skupiny, abychom Vám mohli poskytnout informace, výrobky nebo služby, o které jste projevili zájem, nebo informace o výrobcích, službách a otázkách, které si myslíme, že by Vás zajímaly.
• Vaše osobní údaje dále mohou být předány nebo sdíleny se společnostmi naší skupiny a/nebo třetími stranami, které pro nás zpracovávají osobní údaje v souladu s účely, pro které byly údaje původně shromážděny (vč. účelů uvedených v těchto Zásadách ochrany soukromí), nebo pro účely, ke kterým jste dali následně svůj výslovný souhlas. Např. třetí strana může mít někdy přístup k Vašim osobním údajům, aby zabezpečila náš informačně-technologický systém nebo na naši žádost rozeslala poštu. Tyto třetí strany mají přístup k osobním údajům nezbytným k realizaci jejich zadání, ale nikoliv pro použití za jiným účelem.
• Pokud jste k tomu dali svůj souhlas, můžeme také sdílet Vaše osobní údaje s dalšími třetími stranami obchodního zaměření, které Vás mohou kontaktovat za účelem nabídky jejich výrobků nebo služeb, které by Vás mohly zajímat.
• Můžeme sdílet, předávat nebo zveřejnit informace v našich databázích a na našich serverech abychom dostáli právní povinnosti, zejména pro soudní účely, spolupráci s databázemi chránícími proti podvodům, k ochraně Vašich životních zájmů, k ochraně bezpečnosti nebo integrity našich databází nebo webových stránek, k zajištění opatření proti vzniku právní odpovědnosti, nebo v případě našeho prodeje, fúze, reorganizace, zrušení apod. V případě takového převodu nebo zveřejnění Vašich osobních údajů Vás budeme informovat, a to v souladu s platným právem.
V případě nutnosti, před předáním údajů třetí straně, se budeme snažit třetí stranu smluvně zavázat k odpovídajícím opatřením a organizačním a bezpečnostním opatřením k ochraně osobních údajů a k jejich nakládání v souladu s jejich závaznou důvěrností a všemi platnými zákony.

2. Jaká mám práva?

Vaše práva týkající se shromažďování a zpracování osobních údajů jsou určena zejména odstavcem 12 a 21 zákona č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Máte právo přístupu k osobním údajům shromážděným o Vás a následně zpracovaným. Navíc máte právo na opravu Vašich osobních údajů, v takovém případě postupujte prosím podle pokynů uvedených v článku 7.
Jak se mohu ujistit, že informace, které se mne týkají, vlastněné Black & Decker, jsou správné a aktuální?

Navíc, pokud byste byli přesvědčeni, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud jsou údaje nepřesné s ohledem na účel, pro který se zpracovávají, můžete:
a) požádat správce nebo našeho zpracovatele osobních údajů o vysvětlení;
b) požádat nás nebo našeho zpracovatele osobních údajů o nápravu situace. To může zejména zahrnovat blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Pokud bychom my nebo zpracovatel údajů nevyhověli Vašim požadavkům, jste oprávněni se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. Jak ukončím zasílání dalších emailů od Black & Decker?

Pokud je Vaše emailová adresa na našem seznamu emailových adres, dostáváte od nás emaily informující o našich výrobcích, speciálních nabídkách, soutěžích a dalším. Pokud si již dále nepřejete tyto emaily od nás dostávat nebo byste rádi ukončili jakékoliv další zpracování Vašich osobních údajů, můžete nám napsat na reply@blackdecker.com a do předmětu zprávy uvést “Email Unsubscribe” (Výmaz z emailového seznamu). Každý email, který odešleme, obsahuje snadný, automatizovaný způsob, kterým můžete zrušit odesílání emailů na Vaši adresu. Pokud si tak přejete učinit, jednoduše postupujte podle pokynů uvedených ve spodní části emailu. Budeme se snažit emaily co nejdříve přestat zasílat; přesto může z administrativních důvodů dojít k prodlevě, nicméně Váš požadavek bude vyřešen co nejdříve.

4. Jaká je politika týkající se duševního vlastnictví Black & Decker?

Souhlasíte, že všechny názory, myšlenky, podněty a další zpětné vazby předložené na našich webových stránkách mohou být použity společností Black & Decker bez omezení a zdarma, a nic obsaženého v těchto Zásadách ochrany soukromí by nemělo toto UŹITÍ nijak omezit ani jinak ovlivnit. Mohou se vyskytnout případy, ve kterých vyžadujeme nebo povolujeme předložení Vašich názorů/myšlenek. V takových případech budete požádáni o souhlas a uzavření připravené dohody s Black & Decker týkající se poskytnutí těchto informací před jejich předáním.

V případě, že názory, myšlenky, doporučení a další příspěvky poskytnuté na našich webových stránkách naplní definici autorského díla tak jak je uvedena v odstavci 2 zákona č. 121/2000 Sb., o autorském právu a právech s ním spojených, v platném znění (“Autorský zákon”), poskytujete nám tímto neexkluzivní bezplatnou licenci v rozsahu uplatnit právo použít je všemi způsoby užití v nejširším možném rozsahu stanoveném Autorským zákonem. Územní působnost oprávnění není omezena; toto nám udělené oprávnění nás opravňuje k co nejširšímu použití díla po celém světě na dobu neomezenou a všemi možnými prostředky/médii, bez finančního nároku, závazků nebo předchozího oznámení. Nejsme povinni licenci využívat. Souhlasíte, že můžeme propůjčit licenci v celém nebo omezeném rozsahu třetí straně (podlicence). Souhlasíte, že můžeme převést práva a povinnosti z této licence vyplývající na třetí stranu. Souhlasíte, že můžeme pozměnit, přeložit nebo upravit tyto názory, myšlenky, doporučení a využít je pro obchodní i neobchodní účely výhradně podle naší vlastní vůle. Tato licence se uzavírá na dobu neurčitou.

5. Jak je to s odkazy od Black & Decker na jiné stránky?

Můžeme přidat externí odkazy na další související webové stránky. Rozhodně se budeme snažit odkazovat na webové stránky, které dodržují stejně vysoký standard ochrany soukromí na internetu jako my; ale neodpovídáme za obsah, který může být na takto odkazovaných stránkách. Dále existence jakéhokoliv externího odkazu není důvodem k tomu se domnívat, že Black & Decker schvaluje, doporučuje výrobky nebo služby odkazované společnosti. Vyzýváme Vás k tomu, abyste si přečetli Zásady ochrany soukromí a podmínky užití každé takové odkazované stránky.

6. Změní se tyto Zásady ochrany soukromí?

Neustále zdokonalujeme naše metody komunikace, přidáváme nové funkce a prvky na naše webové stránky a do našich stávajících služeb. Z důvodu těchto neustálých změn, změn v legislativě a změn technologií se mohou naše praktiky týkající se zpracování údajů čas od času změnit. Pokud se tak stane a naše praktiky se změní, upozorníme na to Vás i místní orgány ochrany, a požádáme Vás o souhlas, pokud to bude vyžadovat právo. Vyzýváme Vás, abyste tuto stránku často kontrolovali.

7. Jak se mohu ujistit, že informace, které se mne týkají, zpracovávané Black & Decker, jsou správné a aktuální?

Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme, Vám zpřístupníme na základě Vaší písemné žádosti a po poskytnutí informací, které nám umožní identifikovat Vaši osobu. Za tuto službu si budeme účtovat poplatek, a to pouze do výše povolené právem. Opravíme, doplníme nebo smažeme osobní údaje, které jsou nesprávné a případně uvědomíme třetí strany o nutných změnách. Chcete-li aktualizovat jakékoli informace, které jste nám poskytli, můžete nás kontaktovat na níže uvedené adrese. Pokud nám neoznámíte, že chcete odstranit Vaše osobní údaje, budeme je uchovávat po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které byly shromážděny, ale ne déle než [10] let. Žádosti o odstranění osobních údajů podléhají příslušným zákonným a etickým oznamovacím povinnostem a povinnostem v souvislosti s uchováváním dokumentů.

8. Předává Black & Decker osobní údaje o mně do zahraničí?

Pokud tuto webovou stránku navštívíte z jiné země než z té, ve které jsou umístěny naše servery (aktuálně v Německu), nezbytným důsledkem komunikace bude přesun informací za hranice. Navíc mohou být Vaše osobní údaje předány do zemí mimo území Evropské unie za jedním nebo více účely, pro které byla data původně shromážděna (vč. účelů stanovených v těchto Zásadách), nebo pro účely Vámi následně odsouhlasené. Některé země, do kterých mohou být Vaše osobní údaje přesunuty, nemusí mít shodnou úroveň ochrany osobních údajů jako země původu. Navštívením této webové stránky a elektronickou komunikací souhlasíte se zpracováním a předáním Vašich osobních údajů tak, jak je uvedeno v tomto článku 8.

9. Jaký druh bezpečnostních opatření je použit k ochraně Vašich osobních údajů?

Používáme odpovídající technické zabezpečení a organizační opatření a zároveň se snažíme zajistit, aby jakákoliv třetí strana zpracovávající Vaše osobní údaje na naši žádost používala odpovídající technické zabezpečení a organizační opatření pro ochranu Vašich osobních údajů před neautorizovaným a neoprávněným nebo nahodilým přístupem k Vašim osobním údajům, jejich změně, zpracováním a proti náhodné ztrátě, poškození, zničení, přenosu Vašich osobních údajů, jakož i dalšímu zneužití osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených počítačích a pokud je to možné, jsou zašifrované.

10. Rozhodné právo

Tyto Zásady ochrany soukromí tvoří část Podmínek použití našich webových stránek (http://www.blackanddecker.cz) a řídí se právem České republiky upravujícím případné spory nebo nároky jakékoliv povahy vzniklé nebo související s použitím těchto webových stránek, bez ohledu na ustanovení norem mezinárodního práva soukromého. Veškeré spory nebo řízení vyplývající z nebo spojené s těmito Zásadami ochrany soukromí, jejich platností, interpretací, vymáháním nebo jejich porušením, nebo s předmětem těchto Zásad ochrany soukromí budou projednávány před soudy České republiky. Tímto neodvolatelně souhlasíte a podvolujete se jurisdikci uvedených soudů pro všechny takové případy. I přes výše uvedené si ponecháváme právo vést soudní řízení v jakékoli jurisdikci, ve které se budeme domnívat, že dochází k porušování těchto Zásad, nebo ve které k takovému porušení poprvé došlo.

11. Kontakty Black & Decker Europe

Uvítáme komentáře týkající se těchto Zásad ochrany soukromí. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad nebo jakékoli naší služby, můžete nás kontaktovat emailem na reply@blackdecker.com nebo písemně: Black & Decker Europe, European Group Headquarters, 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD. Všechny Vaše zpětné názory budou uloženy ve výše uvedené kanceláři.