O nás

 
 


NAŠE POLITIKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Společnost BLACK+DECKER™ respektuje nutnost rovnováhy mezi průmyslem a zdravým životním prostředím. Naše role při udržování této rovnováhy spočívá v navrhování, výrobě a distribuci výrobků a služeb takovým způsobem, který bude životní prostředí chránit a současně bude našim zaměstnancům poskytovat čisté a bezpečné prostředí.

Naší snahou je zmírnění dopadu našeho obchodu na životní prostředí přiřazením priority životnímu prostředí, zdraví a bezpečnostním normám v provozu, s ohledem na faktory týkající se výrobku, způsobu konstrukce a výrobních metod. Očekáváme naši celosvětovou působnost při převzetí strategií shodných s tímto závazkem pomocí vybudování a podporování řídících systémů pro životního prostředí, zdraví a bezpečnost, které poskytnou pro:

  • Provoz a obsluha musí být prováděny podle všech platných zákonů a nařízení.
  • Výrobky a jejich balení jsou navrženy s ohledem na životního prostředí z hlediska použitých surových materiálů, výrobních technik, požadavků na spotřebu energie, použití výrobku zákazníkem a jeho zpracování po ukončení jeho životnosti.
  • Snížení dopadů výrobních provozů na životní prostředí z hlediska zdokonalení výrobních procesů, šetření energie a jejich zdrojů, zabránění znečištění, zajištění pohotovosti a dobrého hospodaření i údržby.
  • Čisté, bezpečné a zdravé místo pro zaměstnání, kde jsou vyznačena pracovní rizika a kde jsou všichni zaměstnanci dostatečně školeni, kontrolováni a povzbuzováni, aby přispívali ke kvalitě svého pracovního prostředí.
  • Posouzení a zdokonalení životního prostředí, zdraví a bezpečnostních postupů na pravidelné bázi.
  • V součinnosti s vládou, průmyslem, zákazníky, dodavateli a ostatními zainteresovanými stranami v identifikaci aspektů našeho provozu na životní prostředí.

Očekáváme naši celosvětovou působnost při podporování těchto principů a zaručujeme, že společnost BLACK+DECKER™ udělá to nejlepší, aby chránila a zachovala životní prostředí, ve kterém všichni žijeme.